søndag den 1. juli 2012

Foreningen af Offentlige Anklagere (tidligere Politifuldmægtigforeningen) organiserer juristerne i landets politikredse, Rigspolitiet og den centrale anklagemyndighed. Foreningen har mere end 700 medlemmer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar